LAPORAN KINERJA 2018

LAPORAN KINERJA 2018

webmasterstik, 22 Maret 2019, download

LAPORAN_KINERJA_2018_

“Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolongmenolong
dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.” (Al-Maa’idah:2)